Vítejte na stránkách advokátní kanceláře

JUDr. Ivana Weberová

   Advokátní kancelář byla založena JUDr. Ivanou Weberovou v roce 2004, od začátku ledna 2006 se rozrostla o advokátní koncipientku Mgr. Milenu Štěpánkovou.

   Pro zajištění komplexních právních služeb svým klientům navázala kancelář rovněž spolupráci s notářskou a daňově poradenskou kanceláří.

   Kancelář se od svého vzniku zaměřuje především na oblast obchodního práva, práva obchodních společností, občanského práva, práva nemovitostí, sepis smluv, vymáhání pohledávek, zastupování v soudním a správním řízení, výše uvedené též v kontextu právních předpisů Evropských společenství a judikatury Soudního dvora Evropských společenství.

   Během své existence získala kancelář zkušenosti při práci se zahraniční klientelou, a to zejména v oblasti poskytování právních služeb při zavádění zahraničních investorů na český trh, zakládání českých dceřinných společností, případně českých organizačních složek zahraničních společností, akvizic nemovitostí a vymáhání pohledávek pro zahraniční společnosti v Čechách. Takto kancelář poskytla a poskytuje své služby např. britské společnosti ADVANCED ALUMINIUM INDUSTRIES LIMITED, izraelské společnosti Beith Dekel Engineering and Manufacturing Ltd, českým společnostem s německými či nizozemskými vlastníky HC-TERM spol. s r.o., INREX.CZ s.r.o. a BRAAD s.r.o. Mezi její klienty dále patří též některé obce a další české právnické a fyzické osoby.

   Vzhledem ke své jazykové vybavenosti je advokátní kancelář připravena nabídnout své právní služby anglicky, německy a francouzsky mluvící klientele podnikající, resp. zamýšlející podnikat v České Republice, případně mající právní problém se vztahem k České Republice.